svg
svg Розрахуйте вартість
close

Форма швидкого зв’язку

Залишилися питання? Ми готові на них відповісти

  0 800 33 20 41 безкоштовно з будь-яких номерів України
  svg Замовити в 1 клік

  Політика конфіденційності та обробка персональних даних

  Політика щодо обробки персональних даних

  1. Загальні положення

  Ця Політика обробки персональних даних визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення захисту персональних даних, що вживаються БЮРО перекладів MK:TRANSLATIONS (далі – Оператор).

  1.1. Оператор визначає своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина під час обробки їх персональних даних, а також захист прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

  1.2. Ця Політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів вебсайту https://mk-translations.ua/.

  1. Основні поняття, що використовуються в Політиці

  2.1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

  2.2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);

  2.3. Вебсайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі Інтернет за мережевою адресою https://mk-translations.ua/;

  2.4. Інформаційна система персональних даних – сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, а також інформаційних технологій і технічних засобів, які забезпечують їх обробку;

  2.5. Знеособлення персональних даних – дії, в результаті яких неможливо визначити приналежність персональних даних конкретному Користувачеві або іншому суб’єкту персональних даних без використання додаткової інформації;

  2.6. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, зокрема, збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

  2.7. Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, що самостійно або спільно з іншими особами організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;

  2.8. Персональні дані – будь-яка інформація, що прямо або опосередковано відноситься до певного Користувача вебсайту https://mk-translations.ua/;

  2.9. Користувач – будь-який відвідувач вебсайту https://mk-translations.ua/;

  2.10. Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;

  2.11. Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, зокрема, оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

  2.12. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі;

  2.13. Знищення персональних даних – будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.

  1. Персональні дані Користувача, які Оператор може обробляти:

  3.1. Прізвище, ім’я, по батькові;

  3.2. Електронна адреса;

  3.3. Номери телефонів;

  3.4. До технічних даних відносяться [IP-адреса, мова, тип і версія браузера, налаштування часового поясу і місце розташування];

  3.5. Також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (зокрема, файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика і Гугл Аналітика та інших).

  3.6. Перераховані вище дані далі у тексті Політики об’єднані загальним поняттям Персональні дані.

  1. Цілі обробки персональних даних

  4.1. Мета обробки персональних даних Користувача – інформування Користувача за допомогою відправки електронних листів; укладання, виконання і припинення цивільно-правових договорів.

  4.2. Також Оператор має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти і послуги, спеціальні пропозиції і різноманітні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти hi@mk-translations.ua з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти, послуги та спеціальні пропозиції».

  4.3. Знеособлені дані Користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, слугують для збору інформації про дії Користувачів на сайті, поліпшення якості сайту і його змісту.

  1. Правові підстави обробки персональних даних

  5.1. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та/або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розміщені на сайті https://mk-translations.ua/. Заповнюючи відповідні форми та/або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

  5.2. Оператор обробляє знеособлені дані Користувача в разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (увімкнене збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).

  1. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

  Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства в галузі захисту персональних даних.

  6.1. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

  6.2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних із виконанням чинного законодавства.

  6.3. У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно шляхом направлення Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора hi@mk-translations.ua з позначкою «Актуалізація персональних даних».

  6.4. Термін обробки персональних даних – необмежений. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора hi@mk-translations.ua з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

  1. Транскордонна передача персональних даних

  7.1. До початку здійснення транскордонної передачі персональних даних Оператор зобов’язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якої передбачається здійснення передачі персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб’єктів персональних даних.

  7.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, що не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися лише у разі наявності згоди у письмовій формі суб’єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних.

  1. Прикінцеві положення

  8.1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення з питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти hi@mk-translations.ua.

  8.2. У цьому документі будуть відображені будь-які зміни Політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

  8.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розміщена в мережі Інтернет за адресою https://mk-translations.ua/privacy-policy-ua/

  Агенція перекладів

  Це вікно заявки для тих, кому потрібно терміново

  Залишайте свої дані й через кілька хвилин менеджер зв’яжеться з вами, щоб обговорити деталі проєкту

   • png png
   • png png

   * Надаючи свої дані, ви погоджуєтесь з Угодою користувача та Політикою конфіденційності